Noortelaager “Tee usalduseni” 27-30 juunil Algallikal

Noortele vanuses 14 – 17 a.

Suvises noortelaagris Algallikal on võimalik noortel leida elurõõmu, suhelda eluliselt olulistel teemadel, kohtuda uute inimestega, taastada sotsiaalseid kontakte.

Laagris on võimalik teha esimesed sammud juhendajate, teiste ja iseenda toel eneseusalduse, elurõõmu ning tahte leidmiseks, samuti arendada endas oskust kontakti hoida ja julgust ennast väljendada. See võimaldab olla iseenda ning teistega spontaansemates ja rahuldustpakkuvamates suhetes.

Käsitleme noortele olulisi teemasid nagu eneseusaldus, enesehinnang, pere ja sotsiaalsed sõnumid, mina sõnumid, võrdlemine, eakaaslaste surve, hinnangute andmine, minu tugevused ja eripära, kes ma olen iseenda, oma sõprade, perekonna ja ühiskonna jaoks jms. Grupitöö ülesehitamisel lähtume noorte põhivajadustest uudsuse, uudishimu, loovuse ja kogemise järele.

Peamiseks meetodiks on loov draama, sotsiodraama, spontaansusteater ning improvisatsioonilised tegevused. Huvi teatri ja näitlemise vastu ei ole oluline.
Eesmärk on isiksuslik areng. Tegevused ehitame üles järk-järgult lähtuvalt osalejate valmisolekust. Grupitöö aluseks on turvalisus ja usaldus. Panustame eelkõige selle loomisse.

Grupitöö on tasakaalustatud vaba aja tegevustega.
Ööbimine koha peal – Algallika keskuses Matsalus mere ääres.

Huvi korral võimalus jätkata laagri teises osas augustis ja sügisel algavas noortegrupis.
PS! Kui vanusegrupp parasjagu ei ole sobiv, siis palun võta julgelt ühendust.
Piisava arvu huviliste korral saame avada ka teisi vanusegruppe.

Laagrit viivad läbi Priit Ahte ja Ruslan Lainola

Priit Ahte – töötanud põhikooli noortega aastast 2007. Töötanud üldhariduskoolis õpetajana, samuti viinud läbi haridusprogramme muuseumis. Juhtinud noorte looval draamal põhinevaid enesearengugruppe nii koolis valikkursusena, huviringina kui ka Moreno Keskuses. Juhendanud grupitöid mitmetes erinevates koolides ja klassides nii kiusamise ennetamiseks kui ka sekkumisena. Tegutseb Hooliva Klassi programmi noortekoolitajana ja täiskasvanute koolitaja ning nõustajana grupiprotsessi alal. Psühhodraama lavastaja (CP), Eesti Luguteatri (playback theater) näitleja, Osaleb laste- ja noorte psühhodraama terapeudi väljaõppes (InterPlay International Institute for Humanistic Psychotherapy for Children).

Ruslan Lainola – eripedagoog (2009), psühhodraama grupijuht (2015), hingehoidja (magistriõppes 2018-…). Töötanud eripedagoogina koolis, psühhiaatriakliinikus, vanglas. Juhtinud projekte erivajadustega lastele ja noortele. Rakendanud psühhodraama meetodit draamaõpetajana koolis, gruppide juhtimises ja erivajadustega laste/noorte rehabiliteerimisel. Töötab rehabiltatsioonikeskuses laste/noorte nõustajana (Papaver OÜ). On eripedagoog (Kasvuruum OÜ), draamaõpetaja (Dramma MTÜ).

Päevakava
27.juuni 2021
15:00 – 16:00 kogunemine, tervitussnäkk
16:00 – 18:30 tutvumine, grupitöö

28. ja 29.juuni
10:00 – 12:30 Grupitöö
Lõuna
Vaba aja tegevused
16:00 – 18:30 Grupitöö
Õhtusöök
Vaba aja tegevused
Õhturituaal

30. juuni
Hommikusöök ja laagri lõpetamine
Grupi suurus 12 osalejat

Hind: 150.- osaleja kohta (sisaldab majutust ja toitlustust)

Registreerumine ja täiendav info:
Priit Ahte +372 56 91 66 36,
email: priit.ahte@gmail.com
Kõigi osalejatega teeme lühikese eelintervjuu, et teineteise ja grupi tegevusega tutvuda.