Vabastava hingamise individuaalseanss Tiia Lõoke juhendusel

Tiia hingamisseansist:

Kohtumine kestab umbes 3 tundi. Riietus peaks olema mugav pikaliolemiseks. Vabastava hingamise seanssi võib jagada mõtteliselt kolmeks osaks.

1) Kõigepealt tutvume ja räägime olulistest ja aktuaalsetest asjadest. Vabastav hingamine on seotud rakutasandil säilinud kehapingete, emotsioonide ja mälestuste vabastamisega, mis sügavama hingamise ja toetuse korral hakkavad esile tulema ja tervenema. Sageli peegeldab elu meie sündimisel kogetud mustreid, seepärast räägime ka sünnist ja varajasest lapsepõlvest. Vajadusel tegeleme probleemi või eesmärgiga juba enne hingamispraktikat mõnel muul meetodil.

Hingamissessioonil kasutan vajadusel või soovi korral vaimse rännaku elemente kohtumaks teatud sündmustega oma minevikust või paremast võimalikust tulevikust. Teisenenud teadvuse seisundis oleme rohkem avatud oma alateadvuses ja üliteadvuses olemasolevale infole, millest on võimalik teadlikuks saada ja ümber kujundada.

2) Räägime hingamise põhimõtetest ja tehnikatest ning alustame hingamisega. Hingates lamatakse mugaval kushetil sooja teki all. Teadlik ja järjepidev hingamine toimub läbi suu või läbi nina hingates. Hingame vabalt ja lõdvestunult. Vajadusel õpime kasutama hüpnoteraapias kasutatavaid lõdvestustehnikaid. Aeglaselt ja õrnalt leiame koos sobiva hingamisrütmi, mis on inimese harjumuspärasest rütmist veidi rütmilisem, sügavam, lõdvestavam.

Hingaja toetamine toimub läbi terve hingamistsükli, mis võib kesta 60 – 90 minutit. Hingamisseansi ajal kasutan sobivaid afirmatsioone – sugestiivseid kinnitusi või positiivseid allalaadimisi, tunnetades mis on kliendi teema ja tervendamist vajav olukord, samuti kehateraapia, hüpnoteraapia ja energiateraapia teadmisi ja kogemusi.

Muutunud teadvuse seisundis võivad avalduda kõrgemad tajud ja nägemused, mis aitavad luua selgust ja tasakaalu. Tavaliselt kogetakse seansi ajal suurenenud füüsilist, emotsionaalset või spirituaalset teadlikkust. Pausideta hingamise abil omastab inimese keha tavalisest enam hapnikku, mis omakorda muudab CO2 taset ajus. Sisenetakse ise esilekutsutud transiseisundisse, mittetavapärasesse teadvuse seisundisse, kus pinnale võivad kerkida mälestused, pildid, emotsioonid või aistingud, mida on võimalik „üle vaadata“, vabastada ja tervendada. Selles seisundis ollakse nii oma pinnalekerkinud minevikusündmuste kogeja kui ka vaatleja, mis lubab minevikus juhtunut vabastada, ümber tõlgendada, seda uuesti teadvustada ja näha uue nurga alt.

Hingamisseansil kogetav võib olla igal korral erinev. Võidakse kogeda füüsilist valu või naudingut, neist tekkivaid kuuma- või energialaineid, pingete ja emotsioonide vabanemist (ebamugavust, kurbust, viha), suurt ja sügavat lõdvestumist ja turvatunnet, rõõmu ja õnnetunnet, et kõik on nii hästi ja sujub kergelt. Võidakse jõuda suurte taipamisteni ja ahaa-elamusteni lahendust vajavate olukordade suhtes või selgusele oma ebaotstarbekate mõttemustrite ja käitumise osas. Vabastav hingamine võib viia sügavate vaimsete ja energeetiliste kogemusteni.

3) Hingamise lõppedes tunneb hingaja end tavaliselt füüsiliselt ja vaimselt lõdvestunumana ja erksamana. Mõnikord võidakse kogeda äkilist ahhaa-elamust või selgust teemade osas, mis olid enne nõutuks tegevad või ajasid segadusse. Seetõttu tuleb peale hingamistsükli lõppu kuni seansi täieliku mõju teadvustumiseni veidi aega vaikselt edasi lamada. Kohanemise aeg tavateadvusega ja integratsioon on väga oluline saamaks hingamisseansist maksimaalset kasu, nii et sellele faasile tuleb lisa aega anda.

Peale hingamist räägime hingamiskogemusest, seansi ajal tekkinud mõtetest, aistingutest, mälupiltidest, uutest ideedest ja kuidas seda kõike integreerida oma igapäeva ellu. Hingasseansside kohta on hea hakata pidama päevikut. Seanss lõpeb kokkuvõtetega ja soovitustega edasiseks tööks iseenda heaks.