Loovuse ja intuitsiooni arendamine meeskonnas

Kui paljud varem toiminud süsteemid enam ei toimi, vajatakse paremat kontakti oma varjatud potentsiaalide, intuitsiooni ja loovusega. Loovus pole ainult loovad ideed vaid ka tundlikkus – milliseid otsuseid praegu kõige õigem teha oleks. Kuidas edasi minna? Mida teha? Millistele teenustele ja toodetele praegu keskenduda? Kuidas turustada? Millest loobuda? Keda kaasata?
Organisatsioonid vajavad kriisis olles rohkem kui kunagi varem kõigi töötajate potentsiaalide ja loovuse rakendamist. Kuidas kõigi töötajate potentsiaali äratada ja kasutada? Kuidas juhtida oma unistusi ja eesmärke?

Koolitusel osalejad:

 • omandavad erinevaid loovtehnikaid, mida saab kasutada organisatsioonis
 • arendavad oma loomevõimet ja loomingulist suhtumist
 • oskavad paremini koostööd teha enda erinevate osadega, sh oma alateadvuse ja üliteadvusega, kasutada intuitsiooni ja “kõhutunnet”
 • arendavad kõrgemaid teadvuse seisundeid ja keskendumisoskust,
 • arendavad koosloomise oskust
 • oskavad rohkem näha ja kasutada üksteise potentsiaale ja oskusi

Sisu:

 • loovuse põhimõtted ja määratlused, loovuse arendamine, loovuse rakendamine oma igapäevatöös erinevates valdkondades
 • organisatsiooni innovatsiooni ja loovust toetav kliima
 • innovaatiline organisatsioon, loov meeskonnatöö
 • loovus ja juhtimistiilid. Juht kui looja. Loov juht. Loovisik juhi rollis.
 • loovmeetodid uute ideede saamiseks ja probleemide lahendamiseks
 • praktilised loovusharjutused, suunatud kujutlusharjutused, mõttematkad,
 • loovideedele reageerimine, inspiratsiooni saamine ja säilitamine organisatsioonis
 • relaksatsioonivõtted ja keskendumisoskuse arendamine
 • hingamise- ja meditatsioonitehnikad,
 • unistuste juhtimine, eesmärkide teostamine

Koolitusega võib liita seikluskkoolituse elemente koos väljasõiduga uudesse keskkonda.

1-2 päeva, 3 x 2 päeva